4 راهی مدل موج (5متری) ایران الکتریک نمایندگی مشهد علیزاده 05138529830
موجودیت: موجود
کد محصول: 2492
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
واحد کالا: عدد
تعداد بازدید: 102
مقدار سفارش

ایران الکتریک - نمایندگی مشهد علیزاده

09308947573 همراه - تلگرام

تلفن : 31-05138529830

ایران الکتریک  تولید کننده  انواع  کلید پریز و قطعات هم ردیف 

فروشگاه مرکزی : مشهد خیابان آخوند خراسانی  فلکه  گنبد

سبز ابتدای خیابان ثبت  ایران الکتریک 

برقانه نمایشگاه و فروشگاه اینترنتی  تخصصی برندهای صنعت برق  کشور

ایران الکتریک  -  نمایندگی  انحصاری استان خراسان علیزاده  05138529830

09368078317 : پشتیبانی برقانه

محصولات مرتبط
چهارخانه رورو ارتدار مدل سفینه-شرکت تولیدی برق ابزاروحدت 2
چهارخانه رورو ارتدار مدل سفینه-شرکت تولیدی برق ابزاروحدت 2
چهارخانه رورو مدل سیاوا-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت 1
چهارخانه رورو مدل سیاوا-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت 1
چهارخانه ارتدار-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت3
چهارخانه ارتدار-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت3
چهارخانه ارتدار توکار-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت4
چهارخانه ارتدار توکار-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت4
چهارخانه بدون ارت-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت5
چهارخانه بدون ارت-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت5
شش خانه ارتدار و ساده-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت6
شش خانه ارتدار و ساده-شرکت تولیدی برق ابزار وحدت6