سیم1*4 افشان - حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
موجودیت: موجود
کد محصول: 5006
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
واحد کالا: عدد
تعداد بازدید: 130

 حسام ممتازمشهد تولیدکننده

سیم وکابل،مخابراتی،کابل آنتن

تلفن:09153023387- 09911106579

09039155240(تلفن سفارش کالا)

آدرس:مشهد،شهرک صنعتی فناوری برتر 

محصولات مرتبط
کابل مخابراتی 6زوج06فویلدار-حسام ممتازمشهدتلفن 09039155240
کابل مخابراتی 6زوج06فویلدار-حسام ممتازمشهدتلفن 09039155240
کابل مخابراتی 4زوج06فویلدار-حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
کابل مخابراتی 4زوج06فویلدار-حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
کابل مخابراتی 2زوج06فویلدار-حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
کابل مخابراتی 2زوج06فویلدار-حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
کابل آنتن صادراتی فویلدار-حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
کابل آنتن صادراتی فویلدار-حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
سیم 1.5 افشان -حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
سیم 1.5 افشان -حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
سیم1*2.5 افشان - حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240
سیم1*2.5 افشان - حسام ممتاز مشهدتلفن 09039155240