کلید فیوزهای عمودیVERS -پیچاز الکتریک37273280 035
موجودیت: موجود
کد محصول: 3161
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
واحد کالا: عدد
تعداد بازدید: 24

پیچاز الکتریک

اولین وبزرگترین تولیدکننده فیوزوکلیدفیوزدرایران

 تولیدکننده انواع کلیدفیوز٬انواع پایه فیوز٬انواع فیوز

و بهترین درادوات فشارضعیف

(035)37273280-(035)37273282:تلفن

 

یزد، شهرک صنعتی خضرآباد، میدان اقاقیا،

  • خیابان ۲۴ متری بنفشه، خیابان دوم
  • VERS کلید فیوزهای عمودی 

   تلفات الکتریکی کمتر

   کاهش حجم تابلوهای توزیع و در نتیجه مصرف کمتر مس و ورق آهن

   سهولت و تسریع در مونتاژ، نصب و تعویض تجهیزات

   تولید شده با مواد اولیه مناسب، خود خاموش شونده و

   با تحمل حرارتی بالا(960 C  در تست سیم گداخته مطابق با استاندارد IEC)

   همراه با قابلیت قطع و وصل تک فاز و یا سه فاز

محصولات مرتبط
کلیدفیوزهای قابل قطع زیر بارIDSپیچاز الکتریک03537273280
کلیدفیوزهای قابل قطع زیر بارIDSپیچاز الکتریک03537273280
کلید فیوز های سیلندری FH18-پیچاز الکتریک37273280 035
کلید فیوز های سیلندری FH18-پیچاز الکتریک37273280 035
پایه فیوزهای کاردی10 FAHA-پیچاز الکتریک37273280 035
پایه فیوزهای کاردی10 FAHA-پیچاز الکتریک37273280 035
پایه فیوزهای پلیمری PEFB**4 -پیچاز الکتریک 37273280 035
پایه فیوزهای پلیمری PEFB**4 -پیچاز الکتریک 37273280 035
پایه فیوز باکیلتیPEFB**3 -پیچاز الکتریک37273280 035
پایه فیوز باکیلتیPEFB**3 -پیچاز الکتریک37273280 035
کلید فیوز طرح جدیدMFS-پیچاز الکتریک37273280 035
کلید فیوز طرح جدیدMFS-پیچاز الکتریک37273280 035