تایمر دیجیتال 2 رله ای -فانوس سیستم تلفن32238626 031
موجودیت: موجود
کد محصول: 3176
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
واحد کالا: عدد
تعداد بازدید: 19

فانوس سیستم تولیدکننده 

انواع رله،تایمر،مولتی متر،ساعت نجومی و...

تلفن تماس وسفارش کالا:

031-32204071 -031-32238626

تایمر دیجیتال 2 رله ای 
رنج زمان از 0.01 ثانیه تا 9999 ساعت

قابلیت ذخیره زمان در هنگام قطع برق
مناسب برای چپگرد راستگرد،ستاره مثلث و کارهای صنعتی
دارای ورودی ایزوله از تغذیه جهت کنترل شمارش تایمر

محصولات مرتبط
ساعت نجومی 2 رله -فانوس سیستم تلفن32238626 031
ساعت نجومی 2 رله -فانوس سیستم تلفن32238626 031
تایمر دیجیتال 1 رله ای-فانوس سیستم تلفن32238626 031
تایمر دیجیتال 1 رله ای-فانوس سیستم تلفن32238626 031
تایمر دیجیتال 1 رله ای-فانوس سیستم تلفن32238626 031
تایمر دیجیتال 1 رله ای-فانوس سیستم تلفن32238626 031
سوپر کنترل فاز آنالوگ-فانوس سیستم تلفن32238626 031
سوپر کنترل فاز آنالوگ-فانوس سیستم تلفن32238626 031
مولتی متر تابلویی 48-فانوس سیستم تلفن32238626 031
مولتی متر تابلویی 48-فانوس سیستم تلفن32238626 031
مولتی متر تابلویی 96-فانوس سیستم تلفن32238626 031
مولتی متر تابلویی 96-فانوس سیستم تلفن32238626 031