نگهدارنده های کابل-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
موجودیت: موجود
کد محصول: 3496
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
واحد کالا: عدد
تعداد بازدید: 85

نگهدارنده های کابل - تریفویل آلومینیوم سه هسته

پارسیان یراق شبکه

تولیدکننده وفروشنده لوازم ارتینگ ویراق آلات شبکه توزیع

۳۳۹۵۱۰۶۲(021) -۳۳۹۵۷۶۱۳(021)

۳۳۹۵۳۶۵۳(021) -۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰(همراه)

تهران لاله زارجنوبی کوچه باربدسرایی لاله زارهمکف پ۱۰

محصولات مرتبط
قالب جوش احتراقی (کدولد)پارسیان یراق شبکه۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
قالب جوش احتراقی (کدولد)پارسیان یراق شبکه۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
رولینگ کابل کشی زمینی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
رولینگ کابل کشی زمینی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
خرک کابل کشی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
خرک کابل کشی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
پودرجوش احتراقی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
پودرجوش احتراقی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
تریلرکابل کشی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
تریلرکابل کشی-پارسیان یراق شبکه همراه ۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
صاعقه گیرمیله ای(فرانکلین)پارسیان یراق شبکه۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰
صاعقه گیرمیله ای(فرانکلین)پارسیان یراق شبکه۰۹۱۲۲۱۰۴۶۱۰